Qui som ?

JUNTA AMPA CURS 2017/2018
ESCOLA MARE DE DÉU DEL SÒL DEL PONT
C. PERMANENT
Coordinadora:
                  Montse Garcia                             comissiopermanent@gmail.com
MONTSE GARCIA
Presidenta
TERESA ILLAMOA
Vicepresidenta
TERESA RIERA
Tresorera
ROSER ARCO
Secretària
Comissió d'Escolarització,
Comissió Multidisciplinar, Consell Escolar Municipal, Projecte Lexcit
C. MENJADOR
Coordinador:
Gemma Juvanteny comissiomenjador1@gmail.com
GEMMA JUVANTENY 
Menús/Menjador/Monitoratge
CRISTIAN MUÑOZ
VERO COSTA

C. D'EXTRAESCOLARS I FAMÍLIES
Coordinadora:
Núria Boya/ Rosa Blanco comissioextraifamilia@gmail.com

Rep. Consell E. Esport
Rep. P.E.E.
C. Pares Municipal        
Rep. Fons Social            Extraescolar Tallers families
MIRIAM ARJONA
SÒNIA DE LA IGLESIA
NÚRIA BOYA (Repres.C.E AMPA)
ROSA BLANCO
C. DE FESTES
Coordinadora:
Juncal Montero

 comissiofestes1@gmail.com
BET VILA
Castanyada
Pessebre Vivent
Els Tonis
Carnestoltes
Caminada
Festa final de curs
ANNA MONTMANY
JUNCAL MONTERO *
ROSA BALMES
SANDRA CASELLAS
ROSER CREUS

C. DE COMUNICACIÓ
Coordinador:
Amanda Núñez comissiocomunicacio1@gmail.com
AMANDA NÚÑEZ
Blog/Facebook/Disseny
ROSER CREUS
C. DE MEDIA AMBIENT
MARIBEL DONIGA*    

ANDREA HERMOSO
Representant de pares al Consell Escolar
* Membres de l'Ampa voluntaris