Qui som ?

JUNTA AMPA CURS 2017/2018
ESCOLA MARE DE DÉU DEL SÒL DEL PONT
C. PERMANENT
Coordinadora:
Anna Mª Arumí                                    comissiopermanent@gmail.com
ANNA Mª ARUMI
Presidenta
TERESA ILLAMOA
Vicepresidenta
NÚRIA VERGÉS
Tresorera
MONTSE GARCIA
Secretària
Comissió d'Escolarització,
Comissió Multidisciplinar, Consell Escolar Municipal, Projecte Lexcit
C. MENJADOR
Coordinador:
Sònia Guix comissiomenjador1@gmail.com
DANI GENERÓ *
Menús/Menjador/Monitoratge
SÒNIA GUIX
GEMMA JUVANTENY SANGLAS
URSULA VALLS
C. D'EXTRAESCOLARS I FAMÍLIES
Coordinadora:
Núria Boya/ Rosa Blanco comissioextraifamilia@gmail.com

Rep. Consell E. Esport
Rep. P.E.E.
C. Pares Municipal         
Rep. Fons Social            Extraescolar Tallers families
NÚRIA FENOR
SÒNIA DE LA IGLESIA
NÚRIA BOYA (Repres.C.E AMPA)
ROSA BLANCO
C. DE FESTES
Coordinadora:
Aina Gomila comissiofestes1@gmail.com
MARC VIDAL
Castanyada
Pessebre Vivent
Els Tonis
Carnestoltes
Caminada
Festa final de curs
ANNA MONTMANY
DÚNIA VENTURA
ROSA BALMES
SANDRA CASELLAS
AINA GOMILA
JUNCAL MONTERO *
C. DE COMUNICACIÓ
Coordinador:
Toni Sanglas comissiocomunicacio1@gmail.com
TONI SANGLAS
Blog/Facebook/Disseny
ROSER CREUS
C. DE MEDIA AMBIENT
MARIBEL DONIGA*
Representant de pares al Consell Escolar
* Membres de l'Ampa voluntaris