dilluns, 25 de febrer de 2013

MANIFEST DE L'AMPA

DE LA LLEI MOYANO A LA LLEI WERT

L’any 1857, el ministre espanyol Claudio Moyano va impulsar el redactat de la que pot ser considerada la primera gran reforma del sistema educatiu de l’estat. L’anomenada «Ley Moyano» havia de garantir l’ensenyament primari obligatori i gratuït fins a l’edat de dotze anys, la qual cosa suposava un avanç molt considerable contra l’analfabetisme imperant.

Darrere d’aquella aparença de modernitat, però, el govern espanyol va aprofitar l’ocasió per a centralitzar la gestió de les institucions d’ensenyament públic, va promoure la uniformitat dels centres —sense tenir en compte la diversitat del país—,va consolidar el control per part de l’església catòlica de bona part de l’organització i dels continguts transmesos en les escoles i, en el conjunt dels Països Catalans, aquella llei va suposar l’inici del procés de substitució lingüística del català com a llengua vehicular a les aules. Aquelles mesures, més enllà de 1857, es van agreujar durant les dictadures feixistes del segle XX.

Més de cent cinquanta anys després de la «Ley Moyano» una altra proposta de llei popularment coneguda, també, amb el nom del ministre que la promou —la “Ley Wert»—, sembla voler culminar aquella primera mostra d’autoritarisme i de centralisme en l’àmbit de l’educació de mitjan segle XIX i, al mateix temps, desmantellar els trenta-sis anys d’escola catalana en democràcia. El Marc Unitari de la Comunitat Educativa, del qual formen part les AMPA ha fet pública una declaració en la qual s’explica, entre altres coses, que el projecte de llei (LOMCE) del ministre Wert:

a) ataca el model d'immersió escolar vigent a Catalunya des de l'inici de la democràcia;

b) atempta contra el dret de participació democràtica de famílies, alumnes i professorat en el govern del centre perquè converteix el consell escolar en un òrgan consultiu sense cap capacitat decisòria;

c) retorna al govern central algunes de les competències assumides per la Generalitat de Catalunya des de fa anys, i augmenta el control sobre els continguts de les assignatures troncals per part del ministeri;

d) estableix uns criteris de qualitat basats en la competitivitat i no en la col•laboració i l’aprenentatge cooperatiu; i

e) pretén desmuntar l’exitós sistema d’immersió lingüística de Catalunya que és estudiat com a model exemplar en moltes universitats i en centres de recerca d’arreu del món.

Entre la «Ley Moyano» i el projecte de «Ley Wert» hi ha cent cinquanta anys d’esforços per una renovació pedagògica que ha donat els seus fruits i a la qual encara queda un camí apassionant per recórrer. L’autoritarisme, el centralisme, l’espanyolisme, malgrat el pas del temps resten immòbils.

Davant d’aquestes mostres d’insensibilitat i com a resposta al menyspreu per l’ensenyament públic i de qualitat, l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Sòl del Pont manifesta públicament la seva indignació i demana a la comunitat educativa de Roda de Ter el legítim exercici de l’objecció de consciència i de la desobediència civil en tots aquells aspectes que siguin viables si s’acaba aprovant en el parlament espanyol el projecte de llei impulsat pel Partit Popular i pel ministre Wert.

AMPA de l’Escola Mare de Déu del Sòl del Pont.