Objectius

  • Fer d’enllaç entre els pares i l’escola i fer arribar als mestres els suggeriments preocupacions o dubtes sobre diverses qüestions referents a l’escola i a l’educació dels nostres fills.
  • Promoure la participació dels pares, mitjançant el Consell escolar, en la presa de decisions que afecten el funcionament de l’escola. Servir també com a pont d’enllaç per a intercanviar informació sobre les activitats que organitza l’Ampa i també l’escola.
  • Participar en el Consell Escolar Municipal que regula la tasca educativa dels diferents centres d’ensenyament del poble.
  • Organitzar activitats extraescolars per als alumnes i oferir un espai lúdic i educatiu, en determinats moments del dia que ajudin a compaginar la vida laboral dels pares amb l’educació dels fills.
  • Col·laborar en les activitats que s’organitzen a nivell de poble com per exemple, el carnaval.
  • Organitzar activitats per als pares: conferències, xerrades o altres, que ajudin a resoldre dubtes o inquietuds respecte l’educació dels nostres fills. Organitzar activitats festives que acostin els pares a l’escola: la caminada o la festa de fi de curs.
  • Col·laborar en les festes que organitza l’escola: la castanyada i Nadal.
  • Col·laborar en la revista de l’escola, El Ximplet.