Qui som ?

JUNTA AMPA CURS 2020/2021
ESCOLA MARE DE DÉU DEL SÒL DEL PONT
C. PERMANENT
Coordinadora:
                  Roser Arco                             comissiopermanent@gmail.com
ROSER ARCO
Presidenta
ANNA ALIGUÉ
Vicepresidenta
TERESA RIERA
Tresorera
ANNA DACHS
Secretària
Comissió d'Escolarització,
Comissió Multidisciplinar, Consell Escolar Municipal, Projecte Lexcit
C. MENJADOR
Coordinadora:
Veronica Costa comissiomenjador1@gmail.com
VERONICA COSTA
Menús/Menjador/Monitoratge
CRISTIAN MUÑOZ
EVA ESPELT
INGRID SOUSA 
PAZ CASTELLANOS
C. D'EXTRAESCOLARS I FAMÍLIES
Coordinadora:
Míriam Arjona/ Txell Madaula comissioextraifamilia@gmail.com

TXELL MADAULA

Rep. Consell E. Esport
Rep. P.E.E.
C. Pares Municipal     
Rep. Fons Social            Extraescolar Tallers families
MÍRIAM ARJONA
LAURA RAURELL
ANNA FORCADA
ELOI CASELLAS
C. DE FESTES
Coordinadora:
Bet Vila

 comissiofestes1@gmail.com
BET VILA
Castanyada
Els Tonis
Carnestoltes
Caminada
Festa final de curs
ROSA BALMES
ROSER CREUS
JOAN DIAZ
DOLORS MAS
VANE BLANES
JAN CASALS
C. DE COMUNICACIÓ
Coordinadora:
Amanda Núñez comissiocomunicacio1@gmail.com
AMANDA NÚÑEZ
Blog/Facebook/Disseny
ROSER CREUS
C. DE MEDIA AMBIENT

MARIBEL DONIGA*    
Representant de pares al Consell Escolar
* Membres de l'Ampa voluntaris